Alle therapien en behandelingen op een rijtje

Acupunctuur

Acupunctuur behoort tot de Traditionele Chinese Geneeskunde (T.C.G.) en is een holistische behandelmethode. Dit betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar de klacht, maar ook naar (het functioneren) van jou als mens als geheel. In geval van ziekte zijn vaak meerdere lichaamsfuncties verstoord. We spreken dan van een disbalans.

Om te weten met welke disbalans we te maken hebben, moet er een uitgebreid onderzoek gedaan worden, voorafgaand aan de behandeling.

Zo’n onderzoek bestaat uit:

  • vraaggesprek waarin de klachten besproken worden
  • tongdiagnostiek
  • polsdiagnostiek
  • eventueel aanvullende onderzoeken

De acupuncturist vertaalt deze gegevens naar een diagnose volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde. Naar aanleiding hiervan wordt een behandelplan opgesteld en kan de behandeling starten.

Bij een behandeling wordt gebruik gemaakt van dunne naaldjes, waardoor de behandeling niet pijnlijk is. De naaldjes blijven ongeveer 25 minuten zitten.

Ook kan er gebruik gemaakt worden van moxa, cupping, elektro-acupunctuur. Deze aanvullende technieken hebben als doel om warmte toe te voegen (moxa) of de doorbloeding/energie (cupping/elektro-acupunctuur) te stimuleren.

Klik hier voor een overzicht van klachten en aandoeningen die mogelijk goed reageren op Acupunctuur

Antroposofisch verpleegkundige zorg

Deze zorg kan helpen een evenwicht te vinden in lichaam, ziel en geest. Dat betekent dat het op die drie gebieden werkzaam wil zijn.

Naast de verpleging en verzorging van het lichaam, is het voor de antroposofisch verpleegkundige ook een taak om te bemiddelen en te begeleiden in het ziekteproces.

De Antroposofisch Verpleegkundige Zorg beschouw ik van toegevoegde waarde aan de reguliere verpleegkunde.

Tijdens de Voortgezette Opleiding vanuit de antroposofie leerde ik de Uitwendige Therapie toe te passen. Zoals het woord ‘Uitwendig’ al zegt, behandel ik gezondheidsklachten via de huid. Dat doe ik door het geven van ritmische inwrijvingen (dat lijkt op een lichte, zachte ‘massage’), compressen of wikkels. Ik maak daarbij gebruik van natuurlijke middelen, zoals etherische huidolie, kruiden en zalf. Mijn verpleegkundige behandelingen kennen een viertal sleutelwoorden: aandacht, rust, warmte en geruststelling. Door de ontspanning kan het zelfbewustzijn weer ervaren worden.

“MATRICARIA” ( letterlijk vertaald: oerzorg) heet mijn antroposofisch verpleegkundige praktijk, zorg van wieg tot graf. Dat betekent dat mensen van alle leeftijden bij mij terecht kunnen met hun vragen op het gebied van zelfverzorging en -verpleging.

Graag ben ik als verpleegkundige het verlengstuk van de ouders bij het opgroeien van hun kinderen.

Jongeren kan ik op het gebied van seksuele en relationele ontwikkeling voorlichting geven over vragen die hen bezig houden.

Volwassenen wil ik met raad en daad terzijde staan, terwijl de oude(re) mens in zijn of haar kwetsbaar worden van mij oprechte interesse mag verwachten.

Door mijn jarenlange ervaring in het hospice “ de Vier Vogels” in Rotterdam, kijk ik bovendien graag mee, hoe op een natuurlijke manier de terminale fase van het leven zo goed mogelijk doorgemaakt kan worden, en hoe we op liefdevolle wijze de laatste zorg kunnen geven aan onze dierbaren, zodat het lichaam werkelijk wordt afgelegd.

Daarbij wil ik altijd  naast mijn hulpvragers te staan in plaats van tegenover hen. Samen kijken we naar de vragen en proberen we de moeilijkheden op natuurlijke wijze het hoofd te bieden.

De ervaring in mijn beroep vertaalt zich in het cursusaanbod. Op mijn website www.zorgvanwiegtotgraf.nl  staat hier meer informatie over.

Haptotherapie


‘See me, feel me, heal me, touch me’ (The Who, 1969)

In onze maatschappij worden we vaak aangesproken op onze ratio in plaats van ons gevoel. Daarnaast leven we over het algemeen in een hoog tempo en komen er veel prikkels op ons af. Uiterlijkheden, presteren en status zijn een hoog goed. Dit alles kan ervoor zorgen dat we vervreemden van ons gevoel. Signalen die ons lichaam geeft, merken we dan niet of nauwelijks meer op. Of we negeren ze, omdat het niet uitkomt of lastig is. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Als er een patroon ontstaat in het negeren of verwaarlozen van onze lichaamssignalen, kunnen we allerlei psychische klachten krijgen die zich lichamelijk kunnen uiten. Psychische klachten kunnen lichamelijke reacties oproepen en omgekeerd.

In de haptotherapie staat het gevoelsleven van de mens staat centraal. Ingang is het voelende lichaam. Het geeft ons informatie over onszelf, onze omgeving en over onze relaties. Een mens doet gedurende zijn hele leven gevoelservaringen op; ervaringen die ons ‘goed’ doen en ervaringen die ons ‘kwaad’ doen. Al deze ervaringen worden opgeslagen in ons lichaam. Wat ons cognitieve geheugen niet meer weet, weet ons lichaam zich nog wel te herinneren en te vertellen. Ieder lichaam vertelt zijn eigen verhaal op zijn eigen wijze. Dit verhaal staat centraal in de ontmoeting tussen haptotherapeut en cliënt.

De haptotherapeut helpt de cliënt contact te maken met zijn gevoel. Het lijfelijke is hierbij primair de ingang. In de directe, bevestigende, aanraking en door ervaringsoefeningen laat de therapeut de cliënt letterlijk aan den lijve voelen wat zijn lichaam hem te vertellen heeft. Met het doorleven van onverwerkte gevoelens, kan heling plaatsvinden en ontstaat er weer ruimte. Dit is in het lijf voelbaar. Het ontspant zich bijvoorbeeld meer, wordt levendiger en de ademhaling verdiept zich.

De haptotherapeut geeft de cliënt terug wat hij voelt en ervaart bij de cliënt. Dit zowel in het algemeen alsook in de aanraking of tijdens een ervaringsoefening in de ruimte. De cliënt leert woorden c.q. betekenis te geven aan zijn gevoel en de vertaalslag naar zijn dagelijkse leven te maken.

Voor mij blijft haptotherapie toch iets wat je op de eerste plaats aan den lijve dient te ervaren! Ik nodig je dan ook van harte uit om bij mij in een sessie je eigen gevoelservaringen op te doen. In de sessies kun je kennismaken met de basisbeginselen van de haptonomie en/of een persoonlijk thema of hulpvraag onderzoeken. Zoals het omgaan met grenzen, rouw, (te) veel in je hoofd zitten, psychosomatische klachten en zoveel meer!

Therapeut: Monique van den Berg, praktijk.berg@kpnmail of bel 06-22900589.

Homeopathie

Als je een gezond lichaam hebt, verdwijnt een klacht vanzelf. Het zelfgenezend vermogen werkt goed en is in balans. Soms verdwijnt een klacht niet vanzelf, bijv na een griep blijf je nog maanden kwakkelen, of de hoofdpijnklachten gaan op den duur wel voorbij maar blijven geregeld terugkomen. Dit zijn aanwijzingen dat het zelfgenezend vermogen uit balans is en dan kan homeopathie uitkomst bieden. Dit geldt niet alleen voor lichamelijke klachten, ook emotionele en mentale klachten kunnen met homeopathie verholpen worden.

Homeopathie is een energetische geneeswijze. Door inname van een homeopathisch middel wordt er aan het lichaam/zelfgenezend vermogen een prikkel gegeven waardoor deze weer in balans kan komen. Om tot het juiste homeopathische voorschrift te komen kijken we naar de hele mens. Deze holistische benadering houdt in dat niet alleen de symptomen van de hoofdklacht belangrijk zijn, maar ook wie je bent als persoon.

In het eerste consult wordt er daarom ingegaan op de klacht maar ook op eventuele overige klachten. Ook je functioneren in het algemeen komt aan de orde, hierbij moet je o.a. denken aan je voedingsgewoonte, weersvoorkeuren, eventuele bijzonderheden over slaap, dromen en emotionele en mentale functioneren. Kortom, het is de bedoeling om het lichamelijk, emotioneel en mentaal functioneren in heden en verleden duidelijk te krijgen. Aan de hand van de verkregen gegevens krijg je een passend homeopathisch middel. Dit kan aan het eind van het consult gebeuren maar soms kan het ook wat meer tijd in beslag nemen en krijg je het middel later toegestuurd.

Een vervolgconsult vindt, afhankelijk van de klacht, na ong. 4 weken plaats.

Volg ons ook via social media

Natuurlijk Gezondheidscentrum
Rotterdam

Voorschoterlaan 40
3062 KP Rotterdam

Agenda:

  • Geen evenementen