Haptotherapie

‘See me, feel me, heal me, touch me’ (The Who, 1969)

In onze maatschappij worden we vaak aangesproken op onze ratio in plaats van ons gevoel. Daarnaast leven we over het algemeen in een hoog tempo en komen er veel prikkels op ons af. Uiterlijkheden, presteren en status zijn een hoog goed. Dit alles kan ervoor zorgen dat we vervreemden van ons gevoel. Signalen die ons lichaam geeft, merken we dan niet of nauwelijks meer op. Of we negeren ze, omdat het niet uitkomt of lastig is. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Als er een patroon ontstaat in het negeren of verwaarlozen van onze lichaamssignalen, kunnen we allerlei psychische klachten krijgen die zich lichamelijk kunnen uiten. Psychische klachten kunnen lichamelijke reacties oproepen en omgekeerd.

In de haptotherapie staat het gevoelsleven van de mens staat centraal. Ingang is het voelende lichaam. Het geeft ons informatie over onszelf, onze omgeving en over onze relaties. Een mens doet gedurende zijn hele leven gevoelservaringen op; ervaringen die ons ‘goed’ doen en ervaringen die ons ‘kwaad’ doen. Al deze ervaringen worden opgeslagen in ons lichaam. Wat ons cognitieve geheugen niet meer weet, weet ons lichaam zich nog wel te herinneren en te vertellen. Ieder lichaam vertelt zijn eigen verhaal op zijn eigen wijze. Dit verhaal staat centraal in de ontmoeting tussen haptotherapeut en cliënt.

De haptotherapeut helpt de cliënt contact te maken met zijn gevoel. Het lijfelijke is hierbij primair de ingang. In de directe, bevestigende, aanraking en door ervaringsoefeningen laat de therapeut de cliënt letterlijk aan den lijve voelen wat zijn lichaam hem te vertellen heeft. Met het doorleven van onverwerkte gevoelens, kan heling plaatsvinden en ontstaat er weer ruimte. Dit is in het lijf voelbaar. Het ontspant zich bijvoorbeeld meer, wordt levendiger en de ademhaling verdiept zich.

De haptotherapeut geeft de cliënt terug wat hij voelt en ervaart bij de cliënt. Dit zowel in het algemeen alsook in de aanraking of tijdens een ervaringsoefening in de ruimte. De cliënt leert woorden c.q. betekenis te geven aan zijn gevoel en de vertaalslag naar zijn dagelijkse leven te maken.

Voor mij blijft haptotherapie toch iets wat je op de eerste plaats aan den lijve dient te ervaren! Ik nodig je dan ook van harte uit om bij mij in een sessie je eigen gevoelservaringen op te doen. In de sessies kun je kennismaken met de basisbeginselen van de haptonomie en/of een persoonlijk thema of hulpvraag onderzoeken. Zoals het omgaan met grenzen, rouw, (te) veel in je hoofd zitten, psychosomatische klachten en zoveel meer!

Volg ons ook via social media

Natuurlijk Gezondheidscentrum
Rotterdam

Voorschoterlaan 40
3062 KP Rotterdam

Agenda:

  • Geen evenementen