Sinds kort werk ik ook in Rotterdam bij Natuurlijk Gezondheidscentrum Rotterdam. Een centrum waar wordt gewerkt vanuit een holistische visie. Wat betekent dat eigenlijk een holistisch visie?

Holisme?

Op het internet heb ik de volgende omschrijving gevonden, waar ik me helemaal in kan vinden:

Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waaruit iets is opgebouwd. Bij een holistische geneeswijze wordt het gehele individu betrokken. Het woord holisme komt van het Griekse ‘holon’, wat ‘het geheel’ betekent. Volgens een volger van de holistische leer is alles met elkaar verbonden. Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen. Iets kan niet bekeken of geanalyseerd worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken.

Alles is met elkaar verbonden

Wat mooi en tegelijkertijd misschien ook wel heel ingewikkeld dat alles met elkaar verbonden is.…. Hoe moet ik dat zien als het gaat om een klacht of een probleem dat ik heb? Is het zo dat emotionele problemen een relatie hebben met fysieke problemen of omgekeerd? Of is het zo als ik een fysiek probleem heb, de oorzaak mogelijk ergens anders in mijn lichaam zit? En hoe zit dat eigenlijk met psychosomatische klachten, waarvan de oorzaak soms niet duidelijk is?

Als alles met elkaar verbonden is, kan het zo zijn dat de klacht niet op zichzelf staat en dat de oorzaak ergens anders zit dan je aanvankelijke denkt. Het kan dan nuttig zijn om vanuit verschillende disciplines naar de klacht te kijken om de mogelijke oorzaken en oplossingen te vinden om het herstel te bevorderen.

Denk maar eens aan te veel stress, werkdruk, emotionele belasting of verlies, waardoor je allerlei klachten kan ontwikkelen zoals hoofdpijn, maagdarmklachten, rugpijn en nog veel meer. Of verslaving zoals eetverslaving, waardoor mensen overgewicht krijgen en allerlei verschijnselen krijgen, fysiek of emotioneel. De oorzaak ligt dan vaak bij het waarom van te veel eten en dat zou een emotionele oorzaak kunnen hebben. Een ander voorbeeld is het niet goed verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. De gevolgen op fysiek niveau kunnen aanzienlijk zijn en vaak niet eens meer te herleiden naar de gebeurtenissen.

Hoe fysieke klachten kunnen leiden tot psychische of emotionele klachten kan je zien bij ernstige ziekten als kanker en hart- en vaatziekten. De emotionele problemen die hierdoor kunnen ontstaan, worden niet altijd (h)erkend en kunnen veel invloed hebben op het genezingsproces.

Laatst las ik nog een bericht over patiënten die in het ziekenhuis liggen en geopereerd moeten worden. Soms vertonen ze heel ernstige psychische klachten waar weinig aandacht aan wordt geschonken, met als gevolg dat het genezingsproces vertraagd wordt. Klinkt logisch toch?

In mijn vorige blog heb ik geschreven dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat is nu precies waar het in de holistische visie over gaat.

Oosterse en westerse geneeskunde

In de westerse geneeskunde wordt het probleem vaak bekeken als iets dat op zichzelf staat. Een arts gaat aan de slag met de klacht waarmee jij komt. De diagnose van de klacht is leidend voor de behandeling die je krijgt. Dat is anders bij een holistische benadering. Er wordt gekeken naar wat er buiten de klacht nog meer speelt in het lichaam en leven  van de patiënt / cliënt. Er wordt ook gekeken of er een relatie is  tussen fysieke en emotionele klachten. Dan wordt een plan gemaakt wat de beste methode is om de patiënt te helpen. Daarbij wordt zo veel mogelijk uit gegaan van de zelf helende klacht van de patiënt.

Geen goed of fout.

Of je nu kiest voor de westerse of oosterse benadering of een combinatie hiervan, het is een persoonlijke keuze. Je kan wel een voorkeur hebben. Wat mij betreft: Ik ga voor de holistische benadering. Voor mij geldt, hoe meer kennis over de helende kracht van mijn lichaam en hoe meer inzichten en mogelijkheden ik heb om mijn problemen en klachten op te lossen, hoe meer ik in balans kom en blijf en hoe meer regie ik heb over mijn eigen lichaam en leven. En…. ja ga ik ook wel eens naar een dokter!